Nung nóng 10 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không thay đổi thì còn lại 6,9 gam chất rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A.

84% và 16%.

B.

80% và 20%.

C.

83% và 17%.

D.

74% và 26%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

84% và 16%.

2 mol NaHCO3  1 mol Na2CO3  Khối lượng giảm 62 (g).

0,1 mol NaHCO3                        Khối lượng giảm 3,1 (g).
  = 0,1.84 = 8,4 (g)

% = .100% = 84% % = 16%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...