Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeStrong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2Ovà hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hóa +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể):

A.

a = 0,5.

B.

a = b.

C.

a = 4b.

D.

a = 2b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a = b.

Do Ptrước = Psau  số mol khí trước và sau phản ứng không thay đổi. Do đó ta có:  = a + 2b  a + 11b = 4a + 8b  a = b.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...