Nung 1 mol FeCO3 trong bình kín chứa a mol O2 ở nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn. Chất rắn trong bình hòa tan vừa hết trong dung dịch chứa 2,4 mol HCl; a mol O2 có giá trị là         

A.

A: 0,3 mol

B.

B: 0,1 mol

C.

C: 0,2 mol

D.

D: 0,4 mol

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chất rắn thu được trong bình gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 nên ta coi hỗn hợp gồm x mol FeO và y mol Fe2O3. Phương trình theo bảo toàn nguyên tố Fe : img1  Khi hỗn hợp rắn phản ứng với HCl thì 1 nguyên tử O được thay thế bởi 2 gốc Cl-. Nên ta có phương trình theo số mol HCl là: img2  Từ (l) và (2) có: x = 0,6 và y = 0,2 nên img3  (bảo toàn nguyên tố oxi)  

 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...