Núi trẻ khác núi già ở chỗ:

A.

Được hình thành cách đây khoảng vài chục triệu năm

B.

Đỉnh bằng ,sườn thoải, thung lũng mở rộng .

C.

Hiện nay không còn tiếp tục được nâng cao

D.

Đã trải qua quá trình bào mòn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...