Nông nô bị phụ thuộc vào lãnh chúa phong kiến như thế nào? 

A.

Phụ thuộc về kinh tế 

B.

Phụ thuộc về chính trị 

C.

Phụ thuộc về thân thế

D.

Phụ thuộc vào công việc làm 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phụ thuộc về thân thế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...