Nông nghiệp hàng hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển ở những vùng:

A.

Có truyền thống sản xuất hàng hóa.

B.

Gần các trục giao thông.

C.

Gần các thành phố lớn.

D.

Tất cả các ý trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...