Nồng độ các chất trong cơ thể người được duy trì ở mức độ ổn định, nếu mất cân bằng thì cơ thể sẽ có cơ chế gì để đưa về trạng thái bình thường?

A.

Cơ chế trao đổi chất.

B.

Cơ chế sinh sản.

C.

Cơ chế tự điều chỉnh.

D.

Cơ chế tự nhân đôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cơ chế tự điều chỉnh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...