Nội thuỷ là :

A.

Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển.

B.

Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía bên trong đường cơ sở.

C.

Vùng nước cách đường cơ sở 12 hải lí.

D.

Vùng nước cách bờ 12 hải lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía bên trong đường cơ sở.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...