Nơi thí điểm xây dựng các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh là:

A.

Hà Nội

B.

Tuyên Quang

C.

Cao Bằng

D.

Thái Nguyên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cao Bằng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...