Nơi tập trung binh lực lúc đầu của Pháp là

A.

Điện Biên Phủ.

B.

Xênô.

C.

Đồng bằng Bắc Bộ.

D.

Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồng bằng Bắc Bộ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...