Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A về quá trình cách mạng ở Lào từ 1945 – 1975

A

B

1) 23-8-1945

a. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập

2) 3-1946

b. Quân giải phóng nhân dân Lào được thành lập.

3) 20-1-1949

c. Đảng Nhân dân Lào thành lập

4) 22-3-1955

d. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền

5) 1-12-1975

e. Thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Lào

A. la, 2b, 3c, 4d, 5e
B. ld, 2a, 3e, 4c, 5b.
C. ld, 2e, 3b, 4c, 5a..
D. ld, 2b, 3e, 4c, 5a.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch Sử - Năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình - Lần 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...