Nói "Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh" vì:

A.

Số lượng thành viên nhiều

B.

Chiếm ¼ năng lực sản xuất của toàn thế giới

C.

Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới

D.

Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiếm ¼ năng lực sản xuất của toàn thế giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...