Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 là:

A.

Nhật là kẻ thù chủ yếu

B.

Hai nhiệm vụ chủ yếu là cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc

C.

Cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ chủ yếu

D.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...