Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?

A. Tự do kinh doanh theo khả năng và những ngành ngề mà pháp luật không cấm.
B. Có quyền lựa chọn nghề nghiệp, được tôn trong về nhân phẩm, danh dự.
C. Thực hiện đúng các giao kết hợp đồng lao động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng.
D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống - GDCD lớp 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...