Nội dung nào sau đây sai?

A.

Lai thuận nghịch giữa các dòng tự thụ, góp phần tạo ưu thế lai.

B.

Dùng F1 làm giống sẽ duy trì được ưu thế lai.

C.

Loài người cũng biểu hiện ưu thế lai.

D.

Lai kinh tế là ứng dụng của ưu thế lai trong sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng F1 làm giống sẽ duy trì được ưu thế lai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...