Nội dung nào sau đây nói về cách li sau hợp tử?

A.

Các cá thể có những tập tính giao phối riêng, nên thường không giao phối với nhau.

B.

Các cá thể có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau, nên không giao phối với nhau.

C.

Các cá thể giao phối với nhau tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử không phát triển thành con lai.

D.

Các cá thể sống ở những sinh cảnh khác nhau, nên không giao phối với nhau. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các cá thể giao phối với nhau tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử không phát triển thành con lai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...