Nội dung nào sau đây nói về cách li sau hợp tử?

A.

Các cá thể có những tập tính giao phối riêng, nên thường không giao phối với nhau.

B.

Các cá thể có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau, nên không giao phối với nhau.

C.

Các cá thể giao phối với nhau tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử không phát triển thành con lai.

D.

Các cá thể sống ở những sinh cảnh khác nhau, nên không giao phối với nhau. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các cá thể giao phối với nhau tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử không phát triển thành con lai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...