Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

A. Học tập suốt đời.
B. Tự do nghiên cứu khoa học
C. Học bất cứ ngành nghề nào.
D. Học không hạn chế.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...