Nội dung nào dưới đây không nằm trong đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay?

A.

Mở rộng quan hệ đối ngoại.

B.

Tiến hành cải cách và mở cửa.

C.

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

D.

Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...