Nội dung của tiêu chuẩn địa lí dùng để phân biệt hai loài thân thuộc là:

A.

Chúng phải sống trong cùng một quốc gia.

B.

Chúng phải sống trong cùng một châu.

C.

Chúng phải có khu phân bố trùng lên nhau và có cùng điều kiện sinh thái.

D.

Chúng phải sống cùng khu phân bố.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chúng phải sống cùng khu phân bố.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...