Nội dung của Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương là gì?

A.

Mĩ viện trợ quân sự cho Pháp.

B.

Mĩ viện trợ kinh tế cho Pháp.

C.

Mĩ viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp

D.

Mĩ viện trợ kinh tế - tài chính cho Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mĩ viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...