Nội dung của bản Tạm ước Việt – Pháp là:

A.

Nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam

B.

Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

C.

Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong  khối Liên Hiệp Pháp

D.

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...