Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?

A.

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B.

Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc 

C.

Tấn công chiến lược ở hai miền Nam - Bắc

D.

Phòng ngự chiếm lược ở hai miền Bắc - Nam

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...