Nội dung chủ yếu của giả thuyết siêu trội, nhằm giải thích cho biểu hiện ưu thế lai là:

A.

Do sự tương tác giữa 2 alen khác nhau về chức phận của cùng một lôcut.

B.

Do sự tương tác của hai gen không alen.

C.

Do tương tác cộng gộp của hai gen alen.

D.

Do gen trội, không hoàn toàn át gen lặn cùng lôcut.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do sự tương tác giữa 2 alen khác nhau về chức phận của cùng một lôcut.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...