Nội dung câu hỏi một lựa chọn chứa biểu thức toán , hóa học Nội dung câu hỏi một lựa chọn chứa biểu thức toán , hóa học  -b±b2-4ac2a H2+O2 H2O

A.     Đáp án A Đáp án A
B.     Đáp án B Đáp án B
C.     Đáp án C Đáp án C
D.     Đáp án D Đáp án D
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:     Giải thích đáp án A Giải thích đáp án A     Giải thích đáp án B Giải thích đáp án B     Giải thích đáp án D Giải thích đáp án D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...