Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước là nói đến sự tác động của pháp luật đối với:

A.

Các lĩnh vực của đời sống xã hội

B.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

C.

Việc xây dựng và bảo vệ đất nước  

D.

Phát triển kinh tế đất nước

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Các lĩnh vực của đời sống xã hội  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...