Nồi áp suất có van là một lỗ tròn có diện tích S = 1 (cm2) luôn được áp chặt bởi lò xo có độ cứng K = 1300 (N/m) và luôn bị nén 1 (cm). Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển (p0 = 105 (N/m2)), 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu thì van sẽ mở ra?

A.

3900C.

B.

1170C.

C.

35,10C.

D.

3510C.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...