Nồi áp suất có van là một lỗ tròn có diện tích S = 1 (cm2) luôn được áp chặt bởi lò xo có độ cứng K = 1300 (N/m) và luôn bị nén 1 (cm). Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển (p0 = 105 (N/m2)), 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu thì van sẽ mở ra?

A.

3900C.

B.

1170C.

C.

35,10C.

D.

3510C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1170C.

Áp suất để van bắt đầu mở ra:

            = 1,3.105 (N/m2).

Từ định luật Bôilơ - Mariôt:

           = 390K hay t = 1170C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...