Nitơ chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng khô của tế bào vi khuẩn?

A.

4%.

B.

14%.

C.

30%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

14%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...