Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?

A.

30-3 đến 26-4-1954

B.

30-3 đến 24-4-1954

C.

01-5 đến 5-7-1954

D.

Tất cả các niên đại trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

30-3 đến 26-4-1954

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...