Những vấn đề gì đang đặt ra đối với Đông Nam Bộ khi đẩy mạnh phát triện công nghiệp?

A.

Ô nhiễm môi trường và năng lượng.

B.

Thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật cao.

C.

Quy hoạch không gian lãnh thổ.

D.

Ô nhiễm môi trường và năng lượng hoặc thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật cao và quy hoạch không gian lãnh thổ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...