Những trường hợp nào dưới đây cần lập chương trình hoạt động ?
1. Giới thiệu về một người thân trong gia đình.
2. Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường để kết bạn và thi đua học tập.
3. Thi nghi thức Đội
4. Quyên góp, ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai
5. Hội trại “Chúng em tiến bước theo Đoàn” (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 - 3)

A.

2, 3, 4, 5

B.

1, 2, 3, 4

C.

1, 3, 4, 5

D.

1, 2, 3, 4, 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...