Những tờ báo của Đảng ra công khai trong giai đoạn 1936-1939 là

A.

Cứu quốc, Giải phóng, Thanh niên.

B.

Dân chúng, Lao động, Tin tức.

C.

Chuồn rè, An Nam trẻ, Nhân dân.

D.

Người cùng khổ, Nhân đạo, Sự thật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dân chúng, Lao động, Tin tức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...