Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là: tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Nguyên nhân những tính chất vật lí chung đó là:

A.

Trong kim loại có nhiều electron độc thân.

B.

Trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do.

C.

Trong kim loại có các electron chuyển động tự do.

D.

Trong kim loại có nhiều ion dương kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong kim loại có các electron chuyển động tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...