Những thành tựu mới của y học và sinh học mở ra triển vọng gì đối với con người?

A.

Đẩy lùi bệnh tật

B.

Công nghệ sao chép con người,

C.

Đẩy lùi bệnh tật và tuổi già.

D.

Thương mại hóa công nghệ gen

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đẩy lùi bệnh tật và tuổi già.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...