Những thành tựu mới của y học và sinh học mở ra triển vọng gì đối với con người?

A.

Đẩy lùi bệnh tật

B.

Công nghệ sao chép con người,

C.

Đẩy lùi bệnh tật và tuổi già.

D.

Thương mại hóa công nghệ gen

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...