Nhúng thanh kim loại M hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia phản ứng ở hai trường hợp như nhau. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Fe.

C.

Mg.

D.

Ni.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi m là khối lượng thanh kim loại ban đầu

M + CuSO4 → MSO4 + Cu
x        x                          x         mol

khối lượng giảm của thanh kim loại là  m = Mx-64x =x(M-64)     →    x(M-64)/ m = 0,05 %  (1)

M + Pb(NO3)2  →   M(NO3)2 +Pb
x           x                                  x        mol

khối lượng tăng của thanh kim loại là   m = 207x-Mx     →    x(207-M)/m= 7,1 %       (2)

Chia 2 vế của (1) cho (2) ta được   (M-64)/(207-M) = 0,05/7,1       →    M = 65 

Vậy M là kim loại Zn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...