Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+, khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Khối lượng thanh kẽm ban đầu là:

A.

60 gam.

B.

70 gam.

C.

80 gam.

D.

90 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

80 gam.

Gọi khối lượng thanh kẽm ban đầu là a gam thì khối lượng tăng thêm là gam.

Zn     +     CdSO4 ZnSO4 + Cd

65 gam → 1 mol  →                    112 gam tăng (112 - 65) = 47 gam.

               = 0,04 mol →      gam

Ta có tỉ lệ: a = 80 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...