Những nước sản xuất nhiều than đá là

A.

Trung Quốc, Hoa Kì, Nga

B.

Pháp ,Anh , Đức 

C.

Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia 

D.

Hoa Kì, Nga, Anh 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trung Quốc, Hoa Kì, Nga

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...