Những nước ở châu Âu trở thành nước trung lập là

A.

Áo và Hà Lan.

B.

Áo và Phần Lan.

C.

Phần Lan và Hà Lan.

D.

Áo và Thụy Sĩ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...