Những nước nào dưới đây là thủ phạm châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

A. Anh, Pháp, Mĩ.
B. Đức, Italia, Nhật.
C. Italia, Nhật, Liên Xô.
D. Đức, Mĩ, Nhật.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...