Những nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là:

A.

sự biến đổi điều kiện khí hậu, địa chất ở kỉ Thứ 3.

B.

đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên.

C.

quá trình lao động và tư thế đứng thẳng.

D.

quá trình hình thành tiếng nói tư duy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...