Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại là về phương Tây với hi vọng

A.

nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

B.

thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.

C.

xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.

D.

tăng cường hợp tác khoa học - kỹ thuật với các nước châu Âu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách giải: Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...