Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là:

A.

2,16 gam. 

B.

0,84 gam. 

C.

1,72 gam.

D.

1,40 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,40 gam.

 = 0,02 (mol);  = 0,02 (mol).

mtăng = 101,72 - 100 = 1,72 (g).

Fe   +  2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag     (1)

0,01 →  0,02  →                         0,02

Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu    (2)

x     ←  x  →                                x

mtăng = (0,02.108 - 0,01.56) + (64x - 56x) = 1,72  x = 0,015 (mol).

mFe phản ứng = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...