Nhúng một thanh kim loại M hoá trị 2 vào dung dịch Fe(NO3)2 sau một thời gian khối lượng thanh tăng lên 2 (gam). Nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Cu(NO3)2 thì khối lượng thanh tăng 5 (gam). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và số mol M tham gia phản ứng với Fe(NO3)2 chỉ bằng  khi phản ứng với Cu(NO3)2. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Mg.

C.

Pb.

D.

Ni.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg.

M + Fe2+ M2+ + Fe↓       (1)

x                           x

Δm↑ = (56 − M)x = 2 (g)    (2)

M + Cu2+ M2+ + Cu↓      (3)

2x                         2x

Δm↑ = (64 − M)2x = 5 (g)    (4)

Lấy (2) chia (4) =   M = 24 (Mg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...