Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:

A.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ.

B.

Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.

D.

Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...