Những đột biến gen làm thay đổi nhiều nhất số liên kết hiđrô của gen là

A.

thay thế 1 cặp nuclêôtit, thêm 1 cặp nuclêôtit.

B.

chuyển vị trí 1 cặp nuclêôtit, thêm 1 cặp nuclêôtit.

C.

thêm 1 cặp nuclêôtit, mất 1 cặp nuclêôtit.

D.

mất 1 cặp nuclêôtit, thay thế 1 cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thêm 1 cặp nuclêôtit, mất 1 cặp nuclêôtit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...