Những điểm giống nhau và khác nhau giữa người và vượn người cho phép ta kết luận:

A.

Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

B.

Vượn người ngày nay và loài người cùng chung một chi.

C.

Vượn người ngày nay và loài người có nguồn gốc chung, tiến hóa theo hai nhánh khác nhau.

D.

Vượn người ngày nay và loài người xuất hiện một lần trên quả đất và sống ở hai môi trường khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vượn người ngày nay và loài người có nguồn gốc chung, tiến hóa theo hai nhánh khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...