Những đặc điểm: Địa hình núi cao và trung bình, hướng TB-ĐN, nhiều sơn nguyên, cao nguyên, đồng bằng trước núi, đồng bằng thu nhỏ chuyển tiếp từ đồng bằng châu thổ sang đông bằng ven biển, là đặc điểm của miền

A.

miền Bắc và Đông Bắc Bộ.

B.

miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

C.

miền Tây Nguyên.

D.

miền Nam Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...