Những bạn có thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được ưu tiên chọn vào các trường đại học, điều này nói tới nội dung nào trong các nội dung sau đây?

A.

Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B.

Công dân được hưởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

C.

Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

D.

Công dân có quyền tự do trong học tập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...