Nhóm vi sinh vật sau đây có nhu cầu độ ẩm cao trong môi trường sống so với các nhóm vi sinh vật còn lại là

A.

vi khuẩn.

B.

xạ khuẩn.

C.

nấm men.

D.

nấm mốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vi khuẩn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...