Nhóm vi sinh vật nào sống ở vùng Nam Cực, Bắc Cực đại dương?

A.

Nhóm ưa lạnh.

B.

Nhóm ưa ấm.

C.

Nhóm ưa nhiệt.

D.

Nhóm ưa siêu nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhóm ưa lạnh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...